Cuma , Aralık 8 2023

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

15/6/2019 tarihli ve 2019/1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  7176 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilebilecek kısmı, binek otomobili ve arazi taşıtları için, ÖTV matrahları esas alınmak suretiyle 0 ilâ 15.000 TL olarak, diğer araç cinsleri (minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve tır çekicisi)  için ise matrahına bakılmaksızın 15.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu karar ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.