Perşembe , Eylül 28 2023

1990 – 1992 DÖNEMİ

                                   YÖNETİM KURULU

Şükrü VANLI BAŞKAN
Nevzat DEMİR BAŞKAN YRD.
Mustafa BAYRAKTAR ODA SEKRETERİ
Ali Fuat BERBEROĞLU SAYMAN
Nurten ATAGÜN TOPAL ÜYE

                                         DENETLEME KURULU

Mustafa DEMİR BAŞKAN
İsmail Hakkı DELİBAŞ ÜYE
Özer BASA ÜYE

                                           DİSİPLİN KURULU

Haydar DİŞ BAŞKAN
Murat AVCI BAŞKAN YARD.
İsmail Hakkı DELİBAŞ RAPORTÖR ÜYE
İbrahim AKOSMAN ÜYE
Hikmet AYAR ÜYE
Hayrettin METE ÜYE