Perşembe , Eylül 28 2023

1996 – 1998 DÖNEMİ

                                   YÖNETİM KURULU

Ziya BİLGİN BAŞKAN
Nurettin İNCE BAŞKAN YRD.
Ahmet HASMADEN ODA SEKRETERİ
Bilal PARLAĞI SAYMAN
Yaşar YILMAZ ÜYE

                                         DENETLEME KURULU

Muzaffer ÖZKAN BAŞKAN
Muammer BERBEROĞLU ÜYE
Nurten ATAGÜN TOPAL ÜYE

                                           DİSİPLİN KURULU

Nevzat DEMİR BAŞKAN
Mustafa BAYRAKTAR BAŞKAN YARD.
Canan ÖNEY RAPORTÖR   ÜYE
Mustafa ERDİNÇ ÜYE
Özer BASA  ÜYE