Cumartesi , Eylül 16 2023

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA (2017/10106) KARAR

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Resmi Gazete Sayısı 30052
Resmi Gazete Tarihi 29.04.2017

 

Karar Sayısı : 2017/10106

31/01/2017 ve 2017/9759  sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/04/2017 tarihli ve 50162 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

25/4/2017 TARİHLİ VE 2017/10106 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 KARAR

MADDE 1– 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesi ile 8 inci maddesinde yer alan “30/4/2017” ibareleri “30/9/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.