Salı , Mayıs 18 2021

Son Dönem Odamız Kurulları (2017 – 2019)

2017 – 2019 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU
Ali Fuat ÇAKMAKÇI kackarmuhasebe@hotmail.com BAŞKAN
Davut BİLGİN davutbilgin5353@hotmail.com BAŞKAN YARDIMCISI
Hasan KÖSE hasan-kose@hotmail.com ODA SEKRETERİ
Mehmet Fatih KAHYA mfatih_kahya@hotmail.com SAYMAN
Mustafa KULAKSIZ smmmustafakulaksiz@gmail.com ÜYE
DENETLEME KURULU
Yusuf Ziya ŞERİFOĞLU yusufserifoglu@mynet.com BAŞKAN
Ali Haydar ER ahaydarer@hotmail.com ÜYE
Ayşe AKTAŞ aktas__muhasebe@hotmail.com ÜYE
DİSİPLİN KURULU
Yaşar YILMAZ yasaryilmaz53@gmail.com BAŞKAN
Kemal ACAR kemalacar@ttmail.com BAŞKAN YARD.
Fatih UZUN fatihuzun66@hotmail.com RAPORTÖR ÜYE
Nusret METE nusretmete@hotmail.com ÜYE
İsmet HATIRNAZ ismethatirnaz@hotmail.com ÜYE