Salı , Mayıs 18 2021

Büro Adres Değişikliği

• Dilekçe
• Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi
• Büro Tescil Belgesinin aslı
• 1 adet fotoğraf
ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:
• Dilekçe
• Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
• Büro tescil belgesinin aslı
• Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi