Çarşamba , Kasım 29 2023

Büro Kayıt İşlemleri

  • Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (2 suret)
  • Çalışanlar Listesine Kayıt Ücreti 4.000,00 TL
  • Büro Tescil Belgesi -Vizesi Ücreti  660,00TL
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi. (Açılış Tutanağı)
  • Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu olmayanlar için)
  • Kaşe Bedeline ilişkin dekont
  • Sabıka Kaydı (ruhsat tarihinden itibaren 12 ay geçmemişse)

Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile içiçe olamaz. Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.

Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür. İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.