Çarşamba , Ekim 4 2023

Defter Beyan Sistemi Duyurusu

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU

Geçici Vergi Beyannamesinde Güncellemeler

  • Geçici vergi beyannamesinde ekler bölümünde yer alan “eğitim sağlık harcamalarına ilişkin tablo”nun doldurulması suretiyle, “indirimler” bölümüne otomatik akışın sağlanmasına yönelik geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. 06.05.2019
  • Geçici vergi beyannamesinde gelir-gider kayıtlarından, kaydedilen hesap özetinden ve sicil bilgilerinden hareketle “matrah bildirimi” ,” vergi bildirimi” , “işletme hesap özeti” , “serbest meslek kazançlarına ilişkin bildirim tablosu”, “faaliyet kodları itibari ile brüt kazanç dağılım tablosu” ve “mükellefin kazancının tespit yöntemi tablosunun” otomatik doldurulmasına yönelik geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. 06.05.2019

 

Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular