Çarşamba , Kasım 29 2023

Mayıs 2020 Staja Başlama Dönemi İçin Staja Başlama Son Tarihi 31 Ağustos 2020 tarihine uzatılmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere ek olarak, TESMER Yönetim Kurulu’nun 06/05/2020 tarih ve 18 sayılı kararı TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 07/05/2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

 

Mayıs 2020 Staja Başlama Dönemi İçin Staja Başlama Son Tarihi 31 Ağustos 2020

“Staja giriş sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, Staj Yönetmeliği’nin 16 ve 19’uncu maddeleri kapsamında 1-10 Mayıs döneminde stajını başlatmak isteyenlerin, yeni koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında stajlarını başlatabilecekleri, bu adayların staja başlamaya ilişkin ön başvurularının TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınması ve yaşamın normal akışına dönmesinden itibaren aday meslek mensuplarının, duyurulacak tarihler arasında stajın başlamasına ilişkin evrakları kayıtlı oldukları Odaya sunmaları,” hususuna ilişkin karar ilgi (a) da kayıtlı yazı ile duyurulmuştur.

Yeni koronavirüs salgınının istihdama olumsuz etkisi ve adayların staja başlamada güçlükler yaşamaları nedeniyle Mayıs 2020 staja başlama dönemi için belirlenmiş olan staja başlama son tarihi yukarıda anılan kararlar çerçevesinde 31 Ağustos 2020 olarak uygulanacaktır.