Cuma , Eylül 22 2023

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Sistemine Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir

“MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ” SİSTEMİNE GEÇİŞ; 01/07/2020 TARİHİ’NE ERTELENMİŞTİR

 

Değerli Üyemiz,                                                                                                        04/04/2020

Bilindiği üzere; Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Konya, Eskişehir ve Bursa illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için daha önce başlamıştır.

Bugün (04/04/2020) Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve prim hizmet  beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 8 ) ile Yukarıda belirtilen İller dışında kalan tüm illerde (İSTANBUL DAHİL) “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ” verilmesi 01/07/2020 Tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

Vergi uygulamaları için Gib bdp programında bulunan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” MUHSGK1003A ve MUHSGK2 1003B Beyanname formatının Sadece VERGİ ile ilgili bölümler doldurulacaktır. SGK bölümü doldurulmayacaktır.

SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi (E-Bildirge) ise; sgk e- bildirge v2 sisteminden verilecektir.

Bilgilerinize sunar, Sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Ali Fuat ÇAKMAKÇI

Başkan

 

4 Nisan 2020

Resmî Gazete                                       Sayı : 31089

  CUMARTESİ                                                                                                                        TEBLİĞ

 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 8)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.