Cumartesi , Ağustos 13 2022

Oda Kayıt (Ruhsat) İşlemleri

       SM/SMMM Üyelik (Ruhsat) Başvuru İşlemleri

  • TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (https://belge.tesmer.org.tr adresinden alınabilir)
  • TÜRMOB Ödendi Dekontu
   (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 1.733,40 TL Makbuzu
   (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu:9229)
  • 8 Adet Fotoğraf (2 adet biyometrik fotoğraf olacak)
  • Resmi Kurum’a verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi(e- devlet çıktısı da kabul edilmektedir.)(Sabıka kaydı olanlardan mahkeme kararı örneği)
  • Diploma Fotokopisi (Noter onaylı veya e-devlet diploma bilgileri çıktısı ile birlikte)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • İkametgah (Muhtardan, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınan
  • Oda Kayıt Ücreti 1.080,00 TL’dir. 2022 Maktu Aidat Ücreti 1.250,00 TL’dir. (Oda veznesine aynı gün ödemeniz gerekmektedir.
  • Formlar;
  • SMMM Ruhsat Formu (2 adet)
  • Oda Kayıt Formu
  • Kaşe Başvuru Formu