Cuma , Eylül 22 2023

Sık Sorulan Sorular

Staja Başvuru Sürecinde Gelen Sorular 
1- Başvuru için gereken evraklar ve hesap numaraları nelerdir?                                                                                                         
Sitemizde Stajyer İşlemleri başlığı altında ‘Staj Başvurusu Evrak Listesi ve Bedeller (İlk Başvuru için) bölümünden ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayınız.                                                                                                                                   
 2- Lisans mezunları için staj süresi ne kadardır?                                                                                                                                                 
Yeni kanun gereği staj süresi 3 yıldır.
3- Staj başvuru ve bitirme sınav ücretleri internetten eft yapılabilir mi?                                                                       
Hayır yapılamaz.
4- Staja başlama değerlendirme konu başlıkları nelerdir?                                                                                           
Konu başlıkları için Tıklayınız.                                                                                                                                   
5- Staja başlama değerlendirmesi ne zaman ve yılda kaç defa yapılır?      
Staj ve Sınav Başvuru Tarihleri yıllık olarak belli olmaktadır. Başvuru ve Sınav Takvimi için tıklayınız. Sınav ve Eğitim Ücretleri için tıklayınız.     
6- Staja Başlama sınavına başvurdum, sınav nerede olacak elime belge gelecek mi?   
Adaylar sınava giriş belgesini sınav tarihinden 15 gün önce TEOS ( http://teos.tesmer.org.tr/ ) adresinden görebilecek ve yazıcı çıktısı olarak alabileceklerdir. Adrese tebligat yoktur.
7- Staja başlama sınavında haklarım ne kadardır?                                                                                                  
Staj için başvurduğunuz dönemden itibaren 3 yıl içinde sınavı kazanmak zorunluluğu vardır. 3 yılın sonunda başarısız olmanız halinde, dosyanız iptal edilmektedir. Yeniden başvuru için, yeni dosya açtırmanız gerekmektedir.
8-Staja başlama sınavında sorulan sorular nelerdir, kaynak kitap var mı?                                                              
Sınav Ankara Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. TESMER tarafından önerilen, adayların kendi ders kitaplarından çalışmalarıdır. Soruların konu başlıkları sitemizde vardır. Konu başlıkları için Tıklayınız.                      
9-Staja başvuru için hangi okul mezunu olmam gerekli?                                                                                            
3568 sayılı Yasanın 5/A/a maddesinde tarif edilen, iktisadi idari bilimler fakültesine bağlı bölümler ile denkliği YÖK tarafından verilmiş bilim dallarından mezun olmak. Başvuru için, mutlaka geçici mezuniyet belgesi veya diploma sunulmak zorundadır. Okuldan alınan yazı ..vb. kabul edilmemektedir. İşletme, Muhasebe, İktisat, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler…Okulunda tereddüt duyulan kişilerin diplomaları ile ilgili duruma göre YÖK ten denklik belgesi istenmektedir.                                                                                                                           
10- Staja başvurusu ne zaman yapılır?     
Yılda 3. dönem staj başvuru dönemidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında (1-30 arası)
11- Yabancı uyruklu kişiler staj için müracaat edebilir mi?   
Evet. İkamet tezkeresi (Emniyet Müdürlüğü) Çalışma İzni (Emniyet Müd.) ve Türk soylu olduğunu kanıtlayan konsolosluktan alınmış belge ile başvuru yapılabilir.
 Staj Süresi Zarfında Gelen Sorular 
1- Adi Ortaklık Bürolarında Staj yapılabilir mi ?  
Evet yapabilir. Evrak listesindeki “büroda staj” bölümündeki evraklar hazırlanmalıdır.
2- Askerlik tecil işlemleri için gereken evraklar?                                                                                                        
Tecil işleminin yapılması için, staja başlama sınavını kazanmış ve stajın başlatılmış olması gerekmektedir. Tecil işlemi mali müşavirlik stajyerlerini kapsamaktadır. Askerlik tecil talep dilekçesi sitemizde matbu formlar altında vardır. Ekinde gereken evraklar sıralanmıştır.
3- Askerlik tecilimi kaldırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?  
Tecil işlemi eğer oda tarafından yapıldıysa, stajyerin tecil iptali için odaya dilekçe vermesi gerekmektedir. ( Dilekçe Matbu staj formları altında yer almaktadır.)
4- Aynı iş yerinde çıkış-giriş yapılabilir mi?                                                                                                                  
Evet yapabilir. Staj onay belgesi, tek kişi staj belgesi, işe giriş bildirgesi evraklarını yeniden getirmeli.
5- Babamdan emekli maaşım var staj için sorun olur mu? 
Yetim aylığı, belgelendirilmek suretiyle staj için sorun olmaz.
6-Başka bir odaya kayıtlı meslek mensubu, İstanbul’da stajer denetleyebilirmi?                                                            
Meslek mensubu sözleşmeliyse olur. Bağımlı çalışıyorsa İstanbul odasına kayıtlı olmak zorunda değildir.
7- Bir işyerinde kaç kişi staj yapabilir.?                                                                                                                        
SM/SMMM/YMM bürolarında veya şirketlerinde stajyer sınırlaması yoktur. Yeni kanuna göre ticari işletmelerde de bu sınırlama kaldırılmıştır. Şirketlerde de meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir.
8- Disiplin suçu sebebiyle, meslekten men ya da geçici men cezası alan meslek mensuplarının yanında staj yapılabilir mi?            
Hayır. Meslekten geçici olarak men edilmiş kişilerin yanında, men süreleri boyunca staj yapılamaz. Sadece, uyarı cezası alanların yanında staj yapılabilir.
9- Emekli olan bir kişi staj yapıyor. SSK gün dökümü yerine ne getirmeli?                                                                
Emekli olmuş ve SDP’li olarak staj yapan adaylar gün dökümlerini SGK müdürlüğüne bizzat durumlarını belirtmek suretiyle alabilmektedirler.                                                                                                                                          
10-Farklı bir ilde staj yapıyorken, dosyasını Rize’ye nakil getirmek isteyen aday ne yapılmalı?                           
Stajyer, Rize’deki ikametgahını gösteren ikamet adresi ve dilekçesiyle odamıza müracaat edecektir. İlgili odayla yazışma tarafımızdan yapılarak stajyerin nakil işlemleri gerçekleştirilir.
11-Hamilelik dönemi stajdan sayılıyor mu, yoksa staja mı ekleniyor?                                                                       
Hamilelik döneminde aday yasal izinlerini İş kanunu gereği kullanır. Bu süreler stajdan sayılmaz. Eksik kalan süreler stajına eklenir. Aday SGK dan aldığı aldığı iş göremezlik belgesini sunmak koşuluyla bu işlemi gerçekleştirir.
12-İş Ortaklıklarında Staj yapılabilir mi ?                                                                                                                        
Evet yapılabilir. Ancak evrakların Odamıza getirilerek uygunluğu hakkında bilgi alınması gerekmektedir.
13-İşyeri değişikliği yapmak istiyorum, ne yapmam lazım?         
İşyeri değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Matbu işyeri değişikliği dilekçesi ekinde, gereken evraklar teslim edilmelidir. Gereken evrak listesi sitemizde mevcuttur.                                                     
14- Kaç sınav hakkım kaldı?                                                                                                                                        
Teos sistemine şifrenizle girerek sınav haklarınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz. https://teos.tesmer.org.tr
15-Kocaeli, Gebze, Çorlu, Sakarya ve Tekirdağ gibi illerde ikamet edip, işyeri Rize’de ise, dosyamı Rize Odasına nakil ettirmem gerekiyor mu?                                                                                                                                     
Kocaeli/Gebze/Çorlu/Tekirdağ/Sakarya gibi illerde ikamet edip, Rize’de çalışılıyorsa ikametgahınızı Rize’ye taşıma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak konu ile ilgili Odamızdan izin alınmalıdır.                                                         
16-Lisans mezunuyum, Serbest Muhasebeci yanında staj yapılır mı?                                                                
Lisans mezunları, SMMM/YMM yanında/denetiminde/gözetiminde staj yapabilirler. Yeni Yasa gereği artık serbest muhasebecilik kaldırılmıştır.
17-Matbu formları nereden alabilirim?                                                                                                                          
Formların tamamı sitemizde vardır.
18- Merkezi farklı bir ilde olan YMM’nin Rize’deki bürosunda staj yapılabilirmi? (YMM A.Ş. veya Ltd)       
Şube koşulları gerçekleştiği taktirde sorun olmaz. Merkez farklı bir ilde, şube Rize’de olacaksa, ortağın odaya kayıtlı olması ve büro tescilinin bildirilmesi gerekmektedir.(Şirketin, Rize odasına tescil edilmesi gerekmektedir.)
19-Meslek Mensubu değişikliği yapmak istiyorum ne yapmam lazım ?                                                                        
İşyeri aynı ancak meslek mensubu değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Matbu işyeri ve meslek mensubu değişikliği dilekçesi ekinde gereken evraklar teslim edilmelidir. Gereken evrak listesi sitemizde matbu evraklar içinde bulunmaktadır.
20- Meslek mensubunun dolduracağı “staj değerlendirme formu” ne zamanlar Odaya teslim edilmelidir.            
Aday aynı işyerinde staj yapıyorsa 1.yılın sonunda, eğer işyeri değiştirdiyse ve 3 aydan fazla çalışılmışsa her değişiklikte ilgili meslek mensubundan staj değerlendirme notu alınarak Odamıza teslim edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, formun meslek mensubu tarafından eksiksiz doldurulması, imza ve kaşenin basılması ve kapalı zarfta yine zarfın üzeri imzalı ve kaşeli teslim edilmelidir. Eksik doldurulmuş veya açık gelen formlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Form sitemizde vardır. 3 aydan az çalışılan işyerlerinden değerlendirme notu alınmaz. Form için tıklayınız.
21-Serbest bölgede faaliyet gösteren firmada staj yapılabilir mi?                                                                               
Evet yapılabilir. Ancak evraklar incelenmeden kesin cevap veremiyoruz. Matbu evraklar ve işyeri evraklarının yanı sıra şirketin kuruluş gazetesi de getirilecektir. Lütfen ilgili evraklar ile Odamıza geliniz.
22- SMMM / SM Yeterlik sınavlarına başvurdum, başvurum kabul edildi mi, nerede sınava katılacağım?                
Sınava katılacak adayların listeleri, sınavdan 1 hafta önce https://teos.tesmer.org.tr/ üzerinden kendi şifreleriyle girmek suretiyle, başvuru formlarını ve sınav giriş formlarını alabilirler.
23- SMMM bürosu olan meslek mensubu, hem kendi bürosunda, hem de denetim yaptığı bir firmada stajer denetleyebilir mi?       
Evet yapabilir. Birbirine bağlı değil.
24- SMMM stajı nerede yapılır?                                                                                                                               
SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.
25- SMMM/SM stajım bitti, ne yapmam gerekiyor? 
Stajınızın bittiği dönem itibariyle açılacak ilk sınava katılma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Arşivden staj dosyanızın çıkartılması ve incelenmesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda, eksik evraklarınız size bildirilecek ve tamamlamanız istenecektir. TESMER tarafından uygulanmakta olan Uzaktan Sürekli Eğitim programını bitirmeniz ve sertifikanızı Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınav dosyası alıp, dosyanız kapatılacak ve Ankara TESMER Başkanlığına gönderilecektir.
26-Staj başlatma sınavını kazandım. 6/B kapsamındayım. Zorunlu eğitime girmem gerekiyor mu?         
5786 Sayılı SM,SMMM ve YMM Kanunda Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanun gereği kanunun 6.Maddesi a,b,c,d,e,f,g,h,i kapsamındakilerin staj başlatma sınavına katılmaları gerekmediği için zorunlu eğitime girme mecburiyetleri bulunmamaktadır. 
27-Staj ne zaman başlar?
Staj, staja başlama sınavını kazandıktan sonra ilgili dönemde başlatılır. Örneğin, Ağustos 2019 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız, Staj 01.01.2020; Aralık 2019 döneminde başvurdunuz, sınavı kazandınız, staj 01.05.2020; Nisan 2020 döneminde başvurdunuz, sınavı kazandınız, staj 01.09.2020 tarihinde başlayacaktır.
28-Staj numaramı öğrenmek istiyorum?
Çağrı merkezinden veya rizesmmmo@rizesmmmo.org.tr adresine e-posta yollayarak öğrenebilirsiniz.
29-Staj sırasında sigorta ödemelerim nasıl olmalıdır? 
Adaylar stajları sırasında 30 gün üzerinde sigortalı çalışmak zorundadırlar. Birden fazla işyerinde SSK lı çalışanların stajları bu süreyi kapsayacak şekilde uzatılır. Ayrıca staj sonunda Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kaydınızın olmadığına dair yazılar istenmektedir.
30-Staj süresi boyunca ne kadar süre ara verilebilir?
Stajyerler toplam staj süresi boyunca en fazla 1 yıl ara verebilirler. Stajına ara veren aday, 30 gün içerisinde stajını kestiğini bildiren dilekçe ve durumu kanıtlayan belgeler ile başvuru yapması gerekmektedir. Stajınızda sorun varsa lütfen Odamıza bizzat geliniz, dosyanız üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.
31-Staj yaptığım büronun adresi değişti ne yapmam gerekiyor? 
Vergi dairesi yoklama tutanağının fotokopisi ile birlikte SSK ve Vergi Dairesine verilecek adres değişikliği dilekçesinin odaya teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca adres değişikliği başka bir ilçe sınırları içinde olmuş ve işe giriş çıkış yapıldıysa meslek mensubundan staj onay belgesi istenecektir.
32-Staj yaptığım firma farklı bir ildeydi merkezlerini Rize’ye taşıdılar. Benim ikametgahım da farklı bir ilde ama staj sebebiyle firmanın Rize merkezine geliyorum. Ne yapmam gerekiyor?           
Nakil için başvuru yapılması gerekmektedir. Bir dilekçe ve ekinde Rize iline ait ikametgah ile nakil talebinde bulunulması gerekmektedir. Dosya ilgili ilden istenecek. Dosya geldikten sonra işyeri evraklarını sunacaktır.
33-Staj yaptığım firmanın adresi değişti hangi evrakları getirmem gerekiyor? 
 Herhangi bir nedenle staj yapılan işyerinin adresinin değişmesi halinde değişikliğe ilişkin bilgi ve belgelerin 30 gün içinde odaya sunulması gerekmektedir. Adres değişikliklerinde, adres değişikliği Ticaret sicil gazetesi getirilmelidir. Adres değişikliğinin SSK ya ve Vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. SGK aylık hizmet listesinin, vergi levhasının ve ticaret sicil gazetesinin yeni adresli olarak gelmesi gerekmektedir.
34-Staj yaptığım firmanın adresi SSK’da hatalı görünüyor. Ne yapmam gerekiyor? 
Hem SGK ya hem de Vergi Dairesine başvuru yaparak yeni adresin kayıtlara geçmesi sağlanmalıdır. Doğru adresli en son SGK ve Vergi Levhası gelmelidir. Ayrıca şirket başka bir ilçeye taşınmışsa ve çalışanlar için işe giriş çıkış yapıldıysa o zaman stajyerin staj onay belgesi ve tek kişi staj yazısının yeniden getirilmesi gerekmektedir.
35-Staj yaptığım şirketin ünvanı değişti hangi evrakları getirmeli?
Unvan Değişikliği Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, işe giriş bildirgesi (giriş-cıkış olduysa), tek kişi staj belgesi, staj onay belgesi, denetleyen kişinin şirketle yaptığı sözleşme.
36-Staja başlama sınavını kazandım ne yapmalı?
Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının 1-9 arasında SSK girişinin yapılması gerekmektedir.
37-Staja başlama sınavını kazandım, çalışmıyorum stajımı ne zaman başlatmam gerekir?                                     
Staja başlama sınavını kazandıktan sonra 3 yıl içerisinde staj yeri bulup, stajın başlatılması zorunludur. Aksi taktirde dosya iptal edilmektedir.
38-Staja ne kadar ara verebilirim?                                                                                                                              
Staj Yönetmeliği gereği stajın kesintisiz yapılması zorunludur. Odamıza zamanında bilgi verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile staja bütün staj süresi boyunca yalnızca 1 yıl ara verilebilir.
39-Stajdan sayılan haller hakkında bilgi. Yasanın 6/b maddesinden nasıl yararlanabilirim?                                     
Yetkili çalışmalarını staj süresinden saydırmak isteyen adaylar staja başlama değerlendirmesinde başarılı olduktan sonra söz konusu çalışmalarını belgeleyen evrakları ile başvuru yapabilirler. Başvuruları kabul edilen ve çalışmaları üç yıllık staj süresi için yeterli bulunan adaylar 4 ay içinde uzaktan sürekli eğitimi tamamlamak sureti ile sınav başvurusu yapabileceklerdir.
40-Stajerler şirketlere ortak olabilirler mi?                                                                                                                 
Stajyerler yalnızca A.Ş ve LTD. ŞTİ.’lerde hissedar olabilirler. İmza yetkisi alamazlar. Yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nedenle adayların stajları boyunca zorunlu kalmadıkça şirket ortaklığı ve muhasebe dışında imza yetkisi almaları önerilmemektedir.
41-Stajerler tasfiye memuru olabilirler mi?                                                                                                                 
Hayır olamazlar. Ayrıca Tasfiye ye girmiş şirketlerde staj yapılamamaktadır.
42-Stajım başladı, staj sırasında evraklarımı hangi zamanlarda Odaya bildirmeliyim?                                         
Staja başladıktan sonra çıkan ilk SGK Aylık Hizmet Listesi ile işten çıkış tarihini gösteren son SGK Aylık Hizmet Listesi gelecektir. Aday aynı işte çalışmaya devam ediyorsa, staj bitimindeki son SGK Aylık Hizmet Listesi gelecektir. Eğer şirkette denetim altında staj yapıyorsa her yıla ait Aslı Gibidir Kaşeli sözleşme örneğinin getirilmesi gerekmektedir. Her türlü değişiklik, işyeri değişikliği, meslek mensubu değişikliği, adres…vb. 15 gün içerisinde bildirilmelidir.
43-Şirket merkezi İstanbul’da ama SSK primleri, şirketin farklı bir ildeki şubesinden ödenebilir mi?                          
Hayır. Merkez hangi ildeyse SSK primleri de ilgili ilden ödenmelidir.
44-Şubede staj yapılır mı?
Staj ticari şirketlerin kanuni merkezlerinde yapılır. Şubelerde, temsilciliklerde, şantiyede..vb. staj yapılamaz.
45-Uzaktan sürekli eğitim nedir?    
Uzaktan Sürekli Eğitim için TESMER tarafından Kurulum CD si gönderilmektedir. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra 9 bölümü bitirmek (her yıl için üç bölüm olacak şekilde) ve sonunda sertifika alınmak zorundadır. Uzaktan Sürekli Eğitimi tamamlamamış adaylar, staj sonunda SMMM Yeterlik sınavlarına başvuru yapamazlar. .http://teos.tesmer.org.tr/ adresinden  konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
46-Yıllık izinler stajdan sayılıyor mu?           
 Evet Sayılıyor.
SMMM Yeterlilik Sınav Süresince Gelen Sorular
1-Bitirme sınavları öncesi eğitim veriliyor mu?
SMMM yeterlilik sınavlarına girecek olanlara sınav tarihinden bir hafta kadar önce toplantı ile bilgilendirme yapılmaktadır.
2-Sınav hakları bitmiş olan SMMM adayları ne yapmalı?
Odamızdan sınav dosyası alarak evraklarınızı hazırlamanız gerekmektedir. 6 aylık bekleme dönemi sonunda aday tekrar başvuru yapabilir.
3-Sınav sonucuna itiraz edeceğim, ne yapmam lazım?
İtirazlar, https://teos.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden sınav sonuçlarının internette yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. SMMM sınav itiraz sonuçları, https://belge.tesmer.org.tr/ üzerinden ilan edilmektedir.
4-SMMM Sınav hakları nasıl düzenlenmiştir ?                                                                                                                                         
Yönetmelik gereği sınava katılabilmek için başvuruda bulunacak adayların stajlarını süre yönünden tamamlamış olmaları gerekmektedir. Stajlarını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde açılan sınavlara katılmaları gerekmektedir. Adayların sınav süreleri katıldıkları ilk sınav tarihinden itibaren başlar. 3 yıl içinde açılacak tüm sınavlara girebilirler. Ders geçme notu 50, toplam not ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Sınav haklarınızı, ilk sınavın açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanmanız gerekmektedir. Sınav haklarınızın tamamını kullanmanız ve başarısız olmanız halinde veya süresi içerisinde kullanmamanız durumunda, 6 aylık bekleme dönemi sonunda yeniden sınav dosyası alarak sınavlara bütün derslerden katılabilirsiniz.           
5-SMMM Sınav sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenebilirim?
Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
 6-SMMM yeterlilik sınavına ilk sınavdan sonra, yeniden giriş için ne yapmalıyım ?
SMMM sınavlarına ilk girişten sonra, https://teos.tesmer.org.tr/ adresinden kendi şifreniz ile girilerek internet üzerinden başvuru yapılacaktır. Odamıza form getirilmeyecektir.
7-SMMM yeterlilik sınavında geçmiş yıllarda çıkan soru örnekleri var mı? 
TESMER’in sitesinde SMMM Yeterlik sınavlarında daha önce çıkmış sorular bulunmaktadır. http://www.tesmer.org.tr/soru_cevap
8-SMMM yeterlilik sınavlarıma hastalandığım için katılamadım. Ne yapmam gerekiyor?
Herhangi bir nedenle mazeret kabul edilmemektedir. (Doğum, askerlik, hastalık vb) Mazeretli ya da mazeretsiz sınava katılmayanların sınav bedelleri iade ve mahsup edilmez. 
9-SMMM yeterlilik sınavlarına müracaat ettim. Ancak sınavlara katılamayacağım hakkım yanar mı?
Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde açılan sınavlara katılması gerekmektedir. İlk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri katıldıkları ilk sınav tarihinden itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava katılmayan adayların sınav süreçleri başlatılır. Sınava ilk kez katılacak adaylardan sınav konularının bir kısmına katılıp, bir kısmına katılmaması halinde bütün derslerden sınav süresi ve sınav hakkı başlatılır, katılmadığı derslerden sınav hakları saklı kalır. Sınav başvurusunda bulunup mazeretli ya da mazeretsiz herhangi bir nedenle sınava katılmayanların sınav bedelleri iade ve mahsup edilmez.
10-SMMM yeterlilik sınavlarında ilk sınavdan sonraki haklarımı kullanırken parasını yatırdığım halde girmediğim sınav haklarım yanar mı? 
Mazeretli ya da Mazeretsiz sınava başvurup katılmayanların sınav hakları ve paraları yanar. Ancak sınav başvurusu yapmadan yalnızca para yatırıldıysa sonraki dönemlerde ücret kullanılabilir.
11-SMMM yeterlilik sınavlarında not yükseltmek için girilen derslerde hangi notlar dikkate alınır?
Sınava girdiği derslerden en yüksek notu aldığı sınavı geçerli olur.
12-Staj başvuru ve bitirme sınav ücretleri internetten eft yapılabilir mi?
 Hayır yapılamaz.