Cumartesi , Ağustos 13 2022

Unvan Değişikliği İşlemleri

Şirketlerde Amaç-Konu, Unvan Değişikliği ve Pay Devri İşlemleri

 • Amaç-Konu ve Unvan Değişikliğinde
  • Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  • Değişikliğe İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  • Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi
 • Pay Devri İşlemlerinde
  • Dilekçe (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
  • Pay Devrine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
  • Devralan Meslek Mensuplarının Ruhsat Fotokopileri
  • Anonim Şirketler İçin Pay Devri Karar Defteri Onaylı Fotokopisi