Pazartesi , Temmuz 15 2024

Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık  ilkelerine uygun  olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre:

Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanabilirler.

Vatandaşlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye de ikamet eden yabancılar ve tüzel kişiler de kendi faaliyet  alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.

Başvurular, dilekçeyle, bu Kanunla belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle,  faks veya e-posta yoluyla yapılabilir. Başvuruda, ad soyad, açık adres ve imza mutlaka olmalıdır.

Bilgi, hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılır.

Başvurunun reddedilmesi halinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

BİLGİ EDİNME KANUNU                        BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Gerçek Kişiler İçin)

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ                  BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Tüzel Kişiler İçin)