Çarşamba , Mayıs 22 2024

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre Oda Aidatlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2021 dir.

30 Nisan 2021 Tarihi İtibariyle Ödenmesi Gerektiği halde 09 Haziran 2021 Tarihi itibariyle Ödenmemiş Olan Meslek Mensuplarının Odalara Olan Aidat Borçları İçin Üyelerin 31 Ağustos 2021 Salı günü sonuna kadar Odaya başvuruda bulunmaları ve 30 Eylül Perşembe günü sonuna kadar borçlarının tamamını ya da ilk taksitini ödemeleri , taksitle ödeme yöntemini seçmeleri halinde borçlarının kalanını aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödemeleri halinde , bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi ,gecikme zammı gibi fer ‘i alacakların ,alacak asıllarının 7326 Sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya  tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz , gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer ‘i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Aynı durum Odaların Birliğe olan borçları bakımından da geçerlidir.

Meslek Mensupları Başvurularını , e-Birlik Sistemi üzerinden ( Başvurular -Diğer Başvurular -7326 Yapılandırma Başvurusu) veya başvuru formu ile Odaya yapabileceklerdir.

– E-Birlik 

Başvuru Formu