Perşembe , Haziran 13 2024

Eğitim Dokümanları

İŞKUR-SGK Teşvikleri Konulu Eğitim Sunusu (21.02.2017)

KDV Kanunu Konulu Eğitim Semineri Sunusu  Araçlar ve Vergiler Sunusu   (13.01.2018)

Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası” Konulu Eğitim Sunusu (03.03.2018)

“Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası” Konulu Eğitim Sunusu (11.04.2018)

“7143 Sayılı Yasa ile İlgili Vergi,SGK ve İmar Barışı  Bilgilendirme Toplantısı” 7143 Sayılı Kanun Sunusu , İmar Barışı Sunusu , 7143 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu ve Getirdikleri Sunusu , Tüm Teşvikler Özet Sunum

Elektronik Muhasebe Uygulamalı Eğitim Sunusu (01.11.2018)

Kuyumculuk Muhasebesi Uygulamaları Eğitim Sunusu (01.11.2018)

Güncel Mevzuat Değişiklikleri Işığında Dönem Sonu Vergi Ve Muhasebe Hatırlatmaları .(26.01.2019) Sunu1Sunu2

Güncel SGK ve İŞKUR Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı (27.02.2019) Sunu1, Sunu2,Sunu3,Sunu4,Sunu5

SGK Teşvikleri Sunusu (03.04.2019) Sunu1,Sunu2,Sunu3

Muhtasar Birleşme & SGK İstihdam Teşvikleri Sunusu(03.04.2019)Sunu1,Sunu2,Sunu3,Sunu4,Sunu5

Muhasebe Mesleğinin Yeni Misyonu ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunusu(16.04.2019)Sunu1,Sunu2,Sunu3

Muhasebede Gündem E – Belge/E-Defter Uygulamaları ( 03.12.2019)

Bordrolama ve Ücretlerin Vergilendirilmesi Muhtasar Sgk Birleşmesi (03.12.2019)

 Muhasebede Gündem Güncel  Muhasebe ve Gelir Vergisi Uygulamaları (06.02.2020)

Vergi Uygulamalarında Yapılan Son Değişiklikler ve 2021 Yılı Gelirlerinin Beyanı  (18.03.2022)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Muafiyetler ve Vergi Uygulamaları (online) (16.02.2023)

Vergi Düzenlemeleri Kapsamında Enflasyon Düzeltmesi Eğitim Sunusu (14.12.2023)

VUK Kapsamında Uygulamalı Enflasyon Düzeltmesi  (07.03.2024) Sunu1, Sunu2