Çarşamba , Mayıs 22 2024

SM (C Grubu Değerlendirmesi) Evrak Listesi

C GRUBU BİTİRME DEĞERLENDİRMESİNE İLK DEFA KATILACAK ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Adaylara gönderilen sınava çağrı, sms ve yazıları adayların staja başlama tarihi baz alınarak gönderilmiştir. Staj süreniz askerlik, doğum, ara verme vb. sebeplerle süre bakımında uzuyorsa sınava katılmanız mümkün olmayacaktır. Staj sürenizin tamamlanmasını takiben ilgili dönemde sınavlara başvuru yapabilirsiniz..

Muhtemel sınava katılabilecek tüm adaylarımızın staj dosyaları incelenmiş ve eksikleri belirlenmiştir. Buna göre; C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmelerine katılabilmeniz için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evraklarınızın aşağıda anlatıldığı şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir

ORTAK GETİRİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR
•   Sınav başvurusu için C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi Başvuru Dilekçesi doldurulması gerekmektedir. Başvuru Dilekçesi, Odamızdan ve sitemizde staj başlığı altında bulunan matbu staj dilekçelerinden temin edilecektir. Başvuru dilekçenizi doldurulduktan sonra, aşağıda belirtilen banka hesaplarına sınav bedelinizi yatırmanız ve sınav dekontu ve hazırlamanız gereken evraklarınızla birlikte, sınav başvuru tarihleri içinde Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir.
•   Adres kayıt sistemi ile ilgili Başbakanlık Genelgesi uyarınca ikametgah istenilmemesine karar verilmiştir.
•   Yeni tarihli Resmi Kurum adına alınmış adli sicil belgesi . (sabıka kaydı olanların mahkeme karar fotokopisini eklemesi gerekmektedir, ) ve Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf (E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi kabul edilmektedir.)
•   Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) alınmış gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir). Uzaktan Sürekli Eğitim Sertifikası www.tesmer.org.tr adresinden alınacaktır) Sertifikasını getirmeyenlerin sınav başvurusu yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur.
•   Vergi dairesinden, mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı alınacaktır. Mükellefiyetiniz varsa, başlangıç ve bitiş tarihlerinin ilgili yazıda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.(Vergi dairesi yazısı bizzat vergi dairesinden alınacaktır.)
•   BAĞ-KUR’dan kaydınız olmadığına dair yazı gelecektir. (internet çıktısı kabul edilmemektedir.)
•   Emekli Sandığı’ndan kaydınız olmadığına dair yazı. (internet çıktısı kabul edilmemektedir.)
•   Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi.
•   SGK aylık bildirgelerinizin bir kısmı başvuru esnasında çıkmamış olacağından konuyla ilgili taahütname (Taahhütname için tıklayınız.)

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA(Yabancı Şirket, İktisadi İşletme,Şahıs Firması) STAJ YAPANLAR
•   Staja başlama tarihi baz alınarak, SGK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir.
Başvuru sırasında; Mart-Nisan ayları sgk bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir.Örneğin; Mart ayı aylık bildirgesi en geç Nisan ayı sonuna kadar, Nisan ayı bildirgesi Mayıs ayı sonuna kadar getirilmelidir.
•   Staj süreniz içinde denetim aldığınız meslek mensubunuzdan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Staj süreniz içinde ( Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir) (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.)
•   Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş okunaklı olması ve hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Sözleşme gereği kesilen Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğine ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.
•   Staj dönemini kapsayan, (Ticaret lisesi mezunları 2010-2016 ile Ön lisans mezunları 2012-2016) şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Örneğin; Eğer, çalıştığınız işyeriniz limited şirket veya Anonim Şirket ise, varsa yapılan değişiklikler( adres değişikliği, unvan değişikliği, ortak değişikliği vb gösterir ticaret sicil gazetesi, ve. İmza sirkülerini getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa, belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir. Ayrıca şirkete ait vergi levhasının fotokopisi getirilmelidir.
•    Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini Ltd/A.Ş olan SMMM, YMMM şirketleriyle yapmışsa, meslek şirketine ait son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri getirilmelidir. İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen.)

ŞİRKETLERDE GÖZETİM ALTINDA (MESLEK MENSUBU BORDROLU) (Yabancı Şirket, İktisadi İşletme, Şahıs Firması) STAJ YAPANLAR
•   Staja başlama tarihi baz alınarak, staj dönemlerini kapsayan sizin ve meslek mensubunun SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. (Meslek mensubu emekli ise, sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir.)
Başvuru sırasında; Mart-Nisan ayları sgk bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir.Örneğin; Mart ayı aylık bildirgesi en geç Nisan ayı sonuna kadar, Nisan ayı bildirgesi Mayıs ayı sonuna kadar getirilmelidir.
•  Staj süreniz içinde gözetim aldığınız meslek mensubunuzdan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Staj süreniz içinde ( Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir) (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.)
•   Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri (Ticaret lisesi mezunları 2010-2016 ile Ön lisans mezunları 2012-2016) Örneğin; Eğer, çalıştığınız işyeriniz Limited şirket veya Anonim Şirket ise, yapılan değişiklikler( adres değişikliği, unvan değişikliği, ortak değişikliği vb gösterir ticaret sicil gazetesi, ve. İmza sirkülerini getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa, belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir. Ayrıca şirkete ait vergi levhasının fotokopisi getirilmelidir.
•   Şirkette Bağımlı çalışan Meslek Mensubunun Muhasebe Müdürü/Mali İşler Müdürü olarak çalıştığına dair yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya yetkisini gösterir vekaletname getirilmelidir.
•    İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

• M.mensubu sgk hizmet dökümü getirilmelidir

BÜROLARDA /SMMM-YMM BÜROLARINDA VE ŞİRKETLERİNDE STAJ YAPANLAR
•   Staja başlama tarihi baz alınarak, SGK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir.
Başvuru sırasında; Mart-Nisan ayları sgk bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir.Örneğin; Mart ayı aylık bildirgesi en geç Nisan ayı sonuna kadar, Nisan ayı bildirgesi Mayıs ayı sonuna kadar getirilmelidir.
•   Staj süreniz içinde, yanında staj yaptığınız meslek mensubundan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Ancak birden fazla meslek mensubunun yanında çalıştıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.
•   SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri fotokopisi.
•    İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen)

ÖNEMLİ NOT : Başvuru için gereken bütün matbu evraklar, Sınav Dilekçeleri, staj değerlendirme formu, vb. www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir .

Sınav Tarihi: 31 Temmuz 2016
Odaya Son Başvuru tarihi: 11 Nisan 2016 – 13 Mayıs 2016
Sınav bedeli: Sınav bedeli 640 TL dir.
Banka Hesap No : İş Bankası Dikmen Şubesi/Ankara 487 272 veya
ING Bank Ulus Şubesi/Ankara 361 0591