Pazartesi , Mayıs 20 2024

Stajı Devam Eden Adaylarda Askerlik Tecil Talep İşlemleri

Staja Başlama Sınavından başarılı olan ve mali müşavirlik stajına başlamış lisans (4 yıllık okul) mezunu adayların yazılı talepleri halinde, Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Dairesi Başkanlıklarına tecil talebi gönderilmektedir. Uygun görüldüğü takdirde, staj süresince adayın askerliği tehir edilmektedir.

Tehir dönemi sadece staj süresini kapsamaktadır. 3 yıllık staj süresinin sonunda tecil işlemi otomatik olarak ortadan kalkmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır.

– Aday, 3 yıllık stajı sırasında yüksek lisans mezunu olur ve bu sürenin staj süresinden düşülmesini talep eder ve SMMM sınavlarına katılmak isterse tecilin iptal ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle stajı erken bitecek adayların tecil iptal yazışmalarının yapılması gerekmektedir.

– Stajı sırasında SMMM Bitirme Sınavlarına hazırlık kurslarına devam eder, kurs süresini stajdan saydırır ve SMMM sınavlarına bir dönem önce katılmak isterse, yine tecil süresi ile ilgili iptalin yapılması gerekmektedir.

Yukarıdaki durumlarda askerlik tecili sadece staj yapılan dönemi kapsayacaktır.

ASKERLİK ŞUBESİNDEN ALINACAK DURUM BELGESİYLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER :

Başvuruda bulunurken yerli veya yabancı askerlik şubesinden alınmış yeni tarihli askerlik durum belgesi alınacaktır. Ancak durum belgesinde son yoklama tarihinden sonra bakaya kalınmışsa, Oda Başkanlığımız tarafından yazışma yapılmamaktadır. Uygun olan askerlik durum belgeleri ile işlem yapılacağını hatırlatırız. Askerlik durumunuz ile ilgili bilgileri bağlı bulunduğunuz Askerlik Şubenizden öğrenmeniz ve durum belgenizi şubeden almanız gerekmektedir. İstenen evraklar uygun olduğu takdirde Odamız tarafından Milli Savunma Bakanlığı na gönderilecektir. Karar Bakanlık tarafından verilmekte ve Odamıza bildirilmektedir.

Tecil talep dilekçesi ve getirmeniz gereken evrak listesi aşağıdadır.