Pazartesi , Temmuz 15 2024

15/12/2021 tarihli ve 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16/12/2021 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4921 sayılı  Karar ile; Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi ile bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/3/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.