Pazartesi , Temmuz 15 2024

2017/2. Geçici Vergi Dönemi – Enflasyon Düzeltmesi

2017/2. Geçici Vergi Dönemi – Enflasyon Düzeltmesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Haziran / 2017 ayına ilişkin verilere göre Yİ-ÜFE’deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 14,87 olarak gerçekleşmiş, son 36 aylık dönemde ise % 26,78 olarak hesaplanmıştır.

Son 36 aylık artış oranının hesaplanması;

2017 / Haziran ( Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi) Yİ-ÜFE……..…..….……….….…

295,52

2014 / Haziran ( Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi)  Yİ-ÜFE……..…………….…..…

233,09

Fark  (295,52 – 233,09) = ……………………………………………………..…………………

62,43

 

Son 36 aylık Yİ-ÜFE artışı (62,43 / 233,09) = …………………..…….…..…………………

% 26,78

 

Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE) …………………………….…………….……………

% 14,87

 

 

 Bu değerlere göre Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artışın son üç hesap döneminde % 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde (kuyumcular hariç) enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapılmayacaktır.

 Ancak; sadece sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını bilanço usulüne göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kuyumcuların her geçici vergi dönemi ile hesap dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapmaları zorunludur.

Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alımı-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin enflasyon düzeltmesinde kullanacakları Yİ-ÜFE değerlerini web sitemizin Pratik Bilgiler / Diğer / Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (Yİ-ÜFE ) sayfasında bulabilirsiniz.

 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları ve uygulanacak yeniden değerleme oranı aşağıdadır.


YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANLARI

Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır. (TİK Madde: 58)


• 2017/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3.1Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesibaşlıklı bölümündeki;

“Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.”

şeklindeki düzenleme doğrultusunda; 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.

Yapılacak değerlemelerde; bankalar dışındaki mükelleflerce efektif (nakit)  cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.  Bankaların ise T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

T.C. Merkez Bankası (Bülten No: 2017 / 125)

DÖVİZ CİNSİ

DÖVİZ ALIŞ

EFEKTİF ALIŞ

 1 ABD DOLARI

3,5071

3,5047

 1 AVUSTRALYA DOLARI

2,6842

2,6718

 1 DANİMARKA KRONU

0,53744

0.53706

 1 EURO

4,0030

4,0002

 1 İNGİLİZ STERLİNİ

4,5413

4.5381

 1 İSVİÇRE FRANGI

3,6524

3,6469

 1 İSVEÇ KRONU

0,41018

0,40990

 1 KANADA DOLARI

2,6888

2,6789

 1 KUVEYT DİNARI

11,5048

11,3322

 1 NORVEÇ KRONU

0,41726

0,41697

 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

0,93516

0,92814

 100 JAPON YENİ

3,1098

3,0983

 1 BULGAR LEVASI

2,0351

 1 RUMEN LEYİ

0,87407

 1 RUS RUBLESİ

0,05907

 100 İRAN RİYALİ

0,01073

1 ÇİN YUANI

0,51436

1 PAKİSTAN RUPİSİ

0,03326

 

 

• 2017/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANCAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

11.07.2017 tarihli ve 45 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacakyeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir.