Çarşamba , Haziran 19 2024

2022 Eylül Dönemi Staja Başlama Başvurularına İlişkin Duyuru 1 Eylül- 31 Aralık 2022

2022 Eylül Dönemi staja başlama ön başvuruları, 1 Eylül – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

3568 sayılı Yasa, Staj  Yönetmeliği  ve Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge uyarınca, Staja Giriş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, staj koşullarını sağlayanlar staja başlama ön başvurularını yapabilirler.

Ön başvuru işlemini tamamlayan adaylar,  stajın başlatılmasına ilişkin belgelerini kayıtlı oldukları Oda / TESMER Şubelerine elden teslim veya  dijital ortamda  Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.

Adaylar, dijital ortamda evrak gönderimine ilişkin “Dijital Adım Mobil Uygulaması Kullanım Kılavuzu” ve “Staj Başlatma Aday İşlemleri Videosu”na http://www.tesmer.org.tr/post/1181 bağlantısı üzerinden erişebilirler.

Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilecektir.