Pazartesi , Temmuz 15 2024

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN

YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5)

 

Resmi Gazete Sayısı 30048
Resmi Gazete Tarihi 25.04.2017

 

MADDE 1 – 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “tahsilat birimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tahsilat birimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.