Pazartesi , Temmuz 15 2024

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespitine İlişkin 5096 Sayılı Karar Resmi Gazete’de Yayınlandı.

13/01/2022 tarihli ve 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı mallar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmakta ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.