Pazartesi , Temmuz 15 2024

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 5430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 5430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı