Pazartesi , Temmuz 15 2024

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/ 45

Tarih   11/07/2017  
Sayı   KVK-45 / 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32  
       
   

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45  

         

 

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 11/07/2017
Sayısı : KVK-45 / 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32
İlgili olduğu maddeler     : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
     

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı