Çarşamba , Nisan 24 2024

65.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİSİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

65.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 2018/2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına ilişkin duyurusunda;  bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Odamız 16 -17 – 18 Kasım 2018 tarihlerinde Bilirkişilik alt uzmanlık alanlarından İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı düzenleyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ali Fuat ÇAKMAKÇI

Başkan

Sertifika Programı İçin tıklayınız…

 Başvuru Formu İçin tıklayınız…

Adalet Bakanlığı’nın 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru (9 Mart 2018)

Adalet Bakanlığı’nın Bilirkişiliğe Kabule Ve Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru (4 Ekim 2018)