Cumartesi , Nisan 20 2024

KDV ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarı 3568 sayılı Meslek Yasası’nda da düzenleme yapıyor. 
Kabul edilen Tasarı SMMM’lere Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlemeye yetki veriyor.
Ayrıca, SMMM’lere karşıt inceleme yapma yetkisi de verildi. Tasarı TBMM Genel Kurul görüşmelerinin ardından yasallaşacak.