Çarşamba , Mayıs 22 2024

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4517 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı  ile;

“Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %1’e indirilmektedir.

Ayrıca, mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, söz konusu düzenleme kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri KDV’lerin dâhil edilemeyeceği belirlemesi yapılmaktadır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.