Pazartesi , Temmuz 15 2024

Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Bazı Vergi Daireleri 29 Temmuz 2017 Cumartesi Günü Saat 17:00′ ye Kadar, 31 Temmuz 2017 Pazartesi Günü ise Tüm Vergi Daireleri Saat 23:59′ a Kadar Açık Bulundurulacağına İlişkin GİB Duyurusu

 27 Temmuz 2017

 

BASIN BÜLTENİ
 

Bilindiği gibi, 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların üçüncü, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci ve 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü sona ermektedir. 
 

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 17:00′ ye kadar açık bulundurulacaktır.
 

Diğer taraftan, ihtiyaç duyulması halinde yeterli sayıda personel bulundurulmak suretiyle;

-Yukarıda sayılan illerin ilçelerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 17:00′ ye kadar açık bulundurulması konusunda Vergi Dairesi Başkanları,

-Diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 17:00′ ye kadar açık bulundurulması konusunda ise Vergi Dairesi Başkanları/ İl Defterdarları,yetkili kılınmıştır.
 Öte yandan, tüm vergi daireleri 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü de saat 23:59′ a kadar açık bulundurulacaktır.
 Kamuoyuna Duyurulur.