Çarşamba , Nisan 24 2024

Ruhsat, Kimlik ve Kaşe Yenileme İşlemleri

Ruhsat Yenileme İşlemleri

 • Unvan Değişikliğinde
  • TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (TEOS Çıktısı)
  • Banka Dekontu
   (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 9.184,80    TL Makbuzu
   (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu:9229)
  • 7 Adet Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Diploma Fotokopisi
  • SM Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • SM Kaşe Aslı (varsa) Kaşe İade Tutanağı
  • Büro Tescil Belgesi Aslı (varsa)
  • Oda’ya olan aidat borçlarının ödenmesi
  • Formlar;
  • SMMM Ruhsat Formu
  • Kaşe Başvuru Formu
  • Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu
 • Nüfus Bilgileri Değişikliğinde
  • 320,00 TL Ruhsat Değişiklik Ücreti ve 210,00 TL Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu
   TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • 5 Adet Fotoğraf
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)
  • Formlar;
  • SMMM Ruhsat Formu
  • SM Ruhsat Formu
 • Yenileme
  • 320,00 TL Ruhsat Değişiklik Ücreti ve 210,00 TL Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu
   TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
  • 5 Adet Fotoğraf
  • Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)
  • Formlar;
  • SMMM Ruhsat Formu
  • SM Ruhsat Formu

Kimlik Yenileme İşlemleri

 • Dilekçe
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 210,00 TL Kimlik Yenileme Ücreti Banka Dekontu
  (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Eski Üye Kimliği veya Kayıp İlanı Gazete Aslı

  Kaşe Başvuru İşlemleri

  • Kaşe Yenileme İşlemlerinde
   • Kaşe Başvuru Formu
   • 1.420,00 TL Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 numaralı hesabına veya www.turmob.org.tr Adresinde On-Line İşlemler Bölümünden Yatırılacak)
   • Kaşe Teslim Tutanağı
   • Kayıpsa Kayıp İlanı Gazete Aslı