Çarşamba , Nisan 24 2024

Sigorta prim borçlarının ertelenmesine ilişkin duyuru

 

 

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

   SİGORTA PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği ve 13/2/2017 tarihli duyurumuzda da açıklandığı üzere 6770 sayılı Kanun uyarınca ertelenecek olan sigorta primleri, ilgili döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gereken yasal süre sona erdikten sonra Genel Müdürlüğümüzce çalıştırılan program vasıtasıyla tespit edilmektedir. Bu işlem sırasında tahsilat programlarının kapatılması gerektiğinden, 2017/Şubat ayına ait ertelenecek sigorta primleri 25/3/2017-26/3/2017 (Cumartesi, Pazar) tarihleri arasında tespit edilecek olup 25/3/2017-26/3/2017 tarihleri arasında çalışmaların devam ettiği süre zarfında tahsilat işlemi yapılmayacaktır. Dolayısıyla 2017 Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta prim borçlarından dolayı prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerimizin erteleme kapsamına girmeyen borçlarını 27/3/2016 ila 31/3/2016 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda prim ertelemesinden yararlanmak istemediğini beyan eden işverenlerimiz hariç olmak üzere 27/3/2016 ila 31/3/2016 tarihleri arasında yapılacak ödemeler sırasında banka ekranlarına ertelenmiş ve asgari ücret desteği düşülmüş olan borç tutarı yansıtılacağından, işverenlerimizin ekranda gösterilen borcun tamamını ödemeleri icap etmektedir. İşverenlerimize saygıyla duyurulur.

Adres:Milli Müdafa Cad.No:24 Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Ali BİLDİR (Şube Müdürü V.) Telefon:(0312)5958770 Faks: (0312 )414 41 56 e-posta: abildir@sgk.gov.tr