Pazartesi , Temmuz 15 2024

SMMM Sınavlarına, staj bitim tarihinden itibaren ilk 4 yıl içerisinde katılmamış aday meslek mensuplarının Staj Yönetmeliği ve Staj Uygulama Yönergesi kapsamında almaları gereken “GÜNCELLEME EĞİTİMİ” açılmıştır.

2019/1.Dönem SMMM Sınavlarına ilişkin olarak;

25.02.2019 tarihine kadar bu eğitimi tamamlayan aday meslek mensuplarından, sınav katılım şartını sağlayanlar 9-10 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2019/1 dönemi SMMM Sınavına katılabilirler.

GÜNCELLEME EĞİTİMİ

23/08/1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği’nin 14/05/2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 25’inci maddesi ve Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi’nin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Süresinin Başlatılması” başlıklı 12.1 bölümüne göre “Güncelleme Eğitimi” yapılacaktır.

Bu düzenlemeye göre,  Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde açılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir. Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri, katıldıkları ilk sınav tarihinden itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava katılmayan adayların sınav süreleri, bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi itibari ile başlar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına, stajın bitiminden itibaren ilk 4 yıl içerisinde katılmayan adayların sınava katılabilmeleri için TESMER tarafından yürütülecek 3 ay süreli güncelleme eğitimine katılmaları, bu eğitimi başarı ile tamamlamaları ve 6 aylık bekleme süresini tamamlamış olmaları şarttır. Güncelleme eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde sınava katılmayanların yeniden güncelleme eğitimi alması gerekmektedir.

Güncelleme Eğitimine ilişkin başvuru şekil ve şartları ile eğitimin usul ve esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. Güncelleme eğitimi TESMER tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülecektir.

2. Eğitim başvuruları http://guncellemeegitimi.tesmer.org.tr adresli portal üzerinden alınacak ve eğitimde aynı portal üzerinden yürütülecek olup, başvurular başlamıştır.

3. Güncelleme eğitiminde aşağıdaki dersler yer alacaktır.

a. Meslek Hukuku,

b. Mesleki Değerler ve Etik,

c. Türkiye Muhasebe Standartları,

d. Türkiye Denetim Standartları,

e. Maliyet Muhasebesi,

f. Finansal Tablolar ve Analizi,

g. Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti, Sigorta Hukuku, TTK Son Hükümler, Uygulama Şekli,)

h. Borçlar Hukuku,

i. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

j. Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları (Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Vergi Usul Hukuku ve Uygulaması, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler)

k. Sermaye Piyasası Mevzuatı

4. Güncelleme Eğitimi katılım bedeli 420,00-₺ ‘dir. Bu bedel http://tesmer.org.tr adresinde  yer alan ilgili banka şubelerine veya  http://guncellemeegitimi.tesmer.org.tr portalı üzerinden kredi kartı ile ödenebilecektir.

5. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği ile süresi 3 ay olan eğitimin başlangıç süresi, güncelleme eğitimi başvurusunun tamamlandığı tarih olarak belirlenmiştir.

6. Uzaktan eğitim sisteminde, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak her ders için değerlendirme testi yapılacaktır.

7. Uzaktan eğitim sistemindeki her ders için değerlendirme testlerinde başarılı olan aday meslek mensuplarına 2 yıl için geçerli olacak “Güncelleme Eğitimi Tamamlama Belgesi” verilecektir.

Yukarıda yer alan mevzuat uyarınca, stajın bitiminden itibaren süresi içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmayan Aday Meslek Mensuplarının “Güncelleme Eğitimine” katılımları gerekmektedir.